Mga Tanong at Sagot Ukol sa GSIS Housing Restructuring Program

Home Benefits Mga Tanong at Sagot Ukol sa GSIS Housing Restructuring Program
  1. Ano ang unang dapat gawin sa pag-a-apply sa GSIS Housing Restructuring Program?
   Dapat munang mag-set ng appointment sa GSIS. Tumawag lamang sa mga sumusunod na telepono kung ang housing account ay nasa Central Office: 479-3548, 479-3583, o 479-3587. Kung ang account ay nasa handling GSIS branch office, ang mga telepono ay makikita sa Contact Us.
   Sa pagtawag, ang aplikante ay bibigyan ng confirmation ticket number at ng petsa ng appointment, kung kailan siya nakatakdang magtungo sa GSIS.
  2. Sinu-sino ang maaaring mag-apply sa restructuring program?
   Ang programa ay bukas sa mga sumusunod: (1) account na tuluy-tuloy na nababayaran (current) o dapat nang bayaran (overdue); (2) account na ang deed of conditional sale (DCS) ay nakansela pero hindi pa naisusubasta (not yet auctioned); (3) account na sumasailalim sa foreclosure proceedings; (4) buyers of rights; at (5) anak o tagapagmana (heir) ng namatay na borrower, kung papasa siya sa mga itinakdang pamantayan (eligibility criteria) at makakapagsumite sa GSIS ng mga kailangang dokumento (documentary requirements).
  3. Kung ang property ng borrower ay naisubasta na (auctioned), maaari pa ba siyang mag-apply sa programa?
   Hindi na. Kapag ang property ay naisubasta na at nabigyan na ang borrower ng Certificate of Sheriff Sale, hindi na siya maaaring mag-apply sa programa. Gayunman, kung ang account ay “foreclosable” pa lamang at hindi pa naisusubasta, maaari pang mag-apply ang borrower. Sa ganitong kaso, maaaring maipagpaliban ang pagsusubasta ng property o maiurong ang foreclosure case. Ang anumang gastusin (expenses) sa foreclosure ay idaragdag sa natitirang utang (outstanding balance) na ire-restructure.
  4. Anu-anong dokumento ang kailangang isumite ng buyer of rights kung mag-a-apply siya sa programa?
   1. Deed of Transfer of Rights at Special Power of Attorney (SPA).
    Kung nasa labas ng bansa ang nag-execute ng SPA, ang dalawang dokumentong nabanggit ay kailangang ma-authenticate ng Philippine Consulate.
   2. Application for Subrogation at Certificate of Appearance, na kailangang personal na pirmahan sa GSIS ng original borrower/awardee at ng buyer of rights. Kung wala ang original borrower, kailangang isumite ang mga sumusunod na dokumento:
    1. Barangay Certification – bilang patunay ng paninirahan (proof of residency); at
    2. Proof of Billing – na nakapangalan sa awardee at ang address ay ang property na binibili o hinuhulugan
  5. Maaari bang mag-apply sa programa ang anak o tagapagmana (heirs) ng namatay na borrower?
   Oo, kung maisususmite ang mga sumusunod na dokumento:

   1. Deed of Adjudication of Sole Heir (kung iisa ang surviving heir) o Deed of Extrajudicial Settlement (kung dalawa o higit pa ang surviving heirs), kasama ang SPA mula sa co-heirs na nagpapahintulot sa nag-a-apply na heir upang i-file ang application sa restructuring/ condonation program;
   2. Death certificate ng borrower mula sa National Statistics Office (NSO);
   3. Marriage contract ng borrower o ng surviving spouse mula sa NSO;
   4. Birth certificate ng heirs mula sa; at
   5. Identification cards ng lahat ng heirs.
 1. Anu-ano ang dokumentong kailangan sa pag-a-apply sa programa?
   1. Duly accomplished Application Form na pinirmahan ng aplikante at kanyang asawa;
   2. Photocopy ng GSIS eCard or UMID. Kung wala, alinmang dalawa (2) sa sumusunod na identification cards:
    1. SSS, company, PRC, o IBP ID
    2. Passport o driver’s license
    3. Senior citizen ID o voter’s ID
   3. Para sa legal heirs:
    1. Extrajudicial Settlement ng heirs at SPA ng co-heirs
    2. Death certificate, marriage contract, at birth certificate ng heirs na mula sa NSO.
   4. Para sa assignees, transferees, o buyer of rights:Kailangang personal na magtungo sa GSIS ang original awardee at buyer of rights, kasama ang kani-kanilang asawa.

   

  Kailangang ipakita ang orihinal na mga dokumentong nabanggit sa itaas para sa authentication.

 2. Ano ang rates sa restructured accounts?
  May interest rate ito na 6% per annum compounded annually at penalty rate na kalahati ng 1 percent (0.5%) kada buwan sa unpaid obligations.
 3. Ano ang maximum term sa restructuring?
  Depende sa status ng loan kapag nag-apply sa restructuring. Tingnan ang sumusunod:
Account Status
 
Term of Restructured Obligation
(not to exceed age 70)
A. NO ARREARS OR UP-TO-DATE (UTD)   10 years or remaining term, whichever is longer, provided the term will not exceed age 70 of borrower
B. IN DEFAULT (WITH ARREARS OF
6-MONTH AMORTIZATIONS AND BELOW)
  10 years or remaining term, whichever is longer
C. DUE AND DEMANDABLE ACCOUNTS:

 1. With payments of at least 50% of the Total Expected Payment (TEP)
 2. With payments of less than 50% of the TEP
 3. No payment since takeout (NPSTO)
  10 years, provided the term will not exceed age 70 of borrower

5 years, provided the term will not exceed age 70 of borrower

No payment since takeout (NPSTO)

 

 • Kung babayaran nang buo ang account, may incentives ba ang borrower?
  Oo. Tingnan ang sumusunod:

 

Loan Status
 
Discount benefitsif will PAY IN FULL

A. NO ARREARS OR UP-TO-DATE (UTD)   If will pay in full, no interest and penalty discount benefit. (No unpaid interest and penalties on current Account.)
B. IN DEFAULT (WITH ARREARS OF
6-MONTH AMORTIZATIONS AND BELOW)
  100% discount on unpaid interest, plus 100% discount on unpaid penalties and surcharges.
C. DUE AND DEMANDABLE ACCOUNTS:

 1. With payments of at least 50% of the Total Expected Payment (TEP)
 2. With payments of less than 50% of the TEP
 3. No payment since takeout (NPSTO)
  80% discount on unpaid interest (if TMAP is 80% or more than TEP);
or 50% discount on unpaid interest (if TMAP is 50% to 79% of TEP)

40% discount on unpaid interest plus 100% discount on unpaid penalties/surcharges

40% discount on unpaid interest plus 100% discount on unpaid penalties/surcharges computed.

 • Ano ang mangyayari kung hindi pa rin mabayaran ng borrowers/awardees ang restructured account?
  1. Kung ito ay Real Estate Loan (REL) account, ang loan ay magiging due and demandable, na maaaring mauwi sa foreclosure.
  2. Kung ito ay DCS account, ang loan loan ay magiging due and demandable, na maaaring mauuwi sa cancellation alinsunod sa batas.
 • Kailangan ba ang down payment?
  Hindi ito kailangan sa kwalipikadong aplikante. Gayunman, kung magbibigay ang borrower/awardee ng down payment, ibabawas ito sa balanse ng utang at ang lalabas na amount ang ire-restructure.
 • May application fee ba?
  Wala.
 • Kailan tatanggap ang GSIS ng application sa restructuring?
  Magsisimulang tumanggap ng application sa Agosto 1, 2013 at magtatapos sa Disyembre 31, 2013.