FAQ: GSIS Housing Online Payment (G-HOP)

Home Frequently Asked Questions (FAQs) FAQ: GSIS Housing Online Payment (G-HOP)

 1. Ano ang GSIS Housing Online Payment (G-HOP)?

  Ang G-HOP ay online payment channel para sa pagbabayad ng monthly housing loan amortization gamit ang online devices, gaya ng mobile phone, tablet, o computer na may Internet access.

  Mabilis, madali, at protektado, inaalis ng bagong serbisyong ito ang abala ng mahabang pila at matagal na paghihintay sa dating manwal na paraan ng pagbabayad.

 2. Sinu-sino ang maaaring gumamit ng G-HOP?

  Maaaring mag-G-HOP ang housing loan payors na updated ang housing loan payment at may account sa Union Bank of the Philippines (UBP o UnionBank).

 3. Bilang payor, paano kung hindi updated ang pagbabayad ko sa aking housing loan account?

  Kung hindi updated ang pagbabayad mo sa iyong housing account, makipag-ugnayan muna sa GSIS Head Office o sa branch office kung nasaan ang housing loan record mo.

 4. Saan ako pupunta para i-update ang aking record o ipaalam ang interes kong mag-G-HOP?

  Para ma-update ang iyong record o ipaalam ang interes na mag-G-HOP, magtungo sa Housing Account Reconciliation Department (HARD) sa GSIS Head Office o sa Billing, Collection and Reconciliation Division (BCRD) sa branch office.

 5. Paano ginagamit ang G-HOP?

  Sa paggamit ng G-HOP, narito ang mga hakbang:

  1. Magtungo sa HARD o BCRD upang mag-enrol sa G-HOP at mapabilang sa database nito. Lagdaan din ang kasunduan alinsunod sa Data Privacy Act.
  2. Kunin ang sumusunod na mga detalye ng iyong housing loan account:
   ● Business Partner (BP) number;
   ● Insurance object;
   ● Due date; at
   ● Required monthly amortization (RMA).
  3. I-download ang UnionBank Online app mula sa Apple Store o Google Play. Puwede ring magtungo sa UnionBank website (https://online.unionbankph.com/online-banking/login) upang i-register ang iyong UBP UMID o UBP account.
  4. Mag-log on gamit ang credentials (username at password). Pagkatapos, i-enter ang iti-text na one-time password (OTP) ng UnionBank.
  5. Piliin ang “Bills Payment” at ibigay ang hinihinging impormasyon. I-click ang “Submit” at hintaying lumabas ang “Payment Successful.”
 6. Saan ako puwedeng magtanong kung nahihirapang gamitin ang G-HOP?

  Kung nahihirapang gamitin ang G-HOP, tumawag sa UBP Customer Service Hotline sa Telepono Bilang 8-841-8600 o 8-667-6388.

 7. Anong bank account ang maaaring gamitin sa G-HOP?

  Sa kasalukuyan, UBP UMID o UBP accounts pa lamang ang maaaring gamitin para sa G-HOP.

 8. Puwede bang i-auto-debit ang monthly amortization ko sa aking UBP account?

  Oo, puwedeng i-schedule o i-auto-debit ang pagbabayad ng housing loan monthly amortization. Kailangan mo lang itong i-set up sa iyong “Bills Payment” facility account.

 9. Anong mangyayari kapag nakalimutan kong magbayad sa due date ng aking RMA?

  Makipag-ugnayan lamang sa HARD o BCRD upang ma-update ang iyong account at muling maging eligible sa G-HOP.

 10. Magkano ang loan payment na kailangan kong bayaran kapag nag-G-HOP ako?

  Maaari mong bayaran ang pareho o mas mataas na halaga (amount) na nasa iyong RMA.

 11. Paano ko malalaman ang aking RMA?

  Makikita ang RMA sa iyong pinakabagong kontrata, na alinman sa sumusunod:

  ● Deed of Conditional Sale (DCS)
  ● Mortgage Contract
  ● Restructured Deed of Conditional Sale

 12. Ano ang mangyayari kapag sobra sa RMA ang halagang ibinayad?

  Mapupunta sa principal ng iyong housing loan ang labis na halagang ibinayad. HINDI ito ituturing na advance payment para sa mga susunod na buwan.

 13. Paano kung nakapag-issue na ako ng postdated checks (PDCs)?

  Kung nakapag-issue ka na ng PDCs, maaring gamitin o ubusin muna ang mga ito bago mag-G-HOP.

  Pero kung nais mo nang mag-G-HOP, i-request sa Cashier’s Unit na i-pull out ang PDCs, at ipaalam na ang paggamit ng G-HOP ang dahilan ng pagpu-pull out.

 14. Kapag nag-G-HOP, automatic ba ang posting ng aking payment?

  Automatic ang posting ng payment kapag na-issue na ang kaukulang resibo.

 15. Pareho ba ang date ng pagbabayad sa G-HOP sa date na makikita sa resibo?

  Oo, ang date na makikita sa resibo (official receipt o O.R.) ay kung kailan din nagbayad gamit ang G-HOP.

 16. Saan at kailan makukuha ang resibo ng bayad?

  Maaaring kunin ang resibo sa Cashiering Unit ng handling branch office 3 araw makalipas magbayad.

  Ang Cashiering Unit ang mag-iingat ng lahat ng resibong hindi nakukuha ng payor hanggang isang 1 taon matapos magbayad.

 17. Saan puwedeng humingi ng statement of account (SOA) ng aking housing loan?

  Maaring humingi ng SOA sa Frontline Housing Booth sa lobby ng GSIS Head Office o sa Member’s Assistance Unit (MAU) ng branch offices.

  Kung may tanong sa SOA, magtungo sa opisina ng HARD o BCRD tuwing Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

 18. May transaction fee ba sa paggamit ng G-HOP?

  Walang bayad ang pag-register sa G-HOP at paggamit nito.

 19. Maaaring bang gamitin ang G-HOP sa labas ng bansa?

  Oo, maaring gamitin ang G-HOP sa labas ng bansa, basta’t may internet connection.

 20. Ano ang system requirements para ma-access ang G-HOP?

  Ang sumusunod ang system requirements:

  ● Apple iOS 9.x
  ● Android 4.4 (Kitkat)
  ● Mac OS X
  ● Windows: XP SP3+

  Para sa browser, kailangan naman ang sumusunod:

  ● Chrome 1.0+ (38+)
  ● Internet Explorer 9+
  ● Firefox 22+
  ● Safari 5.1.7+

 21. Paano kung may iba pa akong tanong tungkol sa G-HOP?

  Kung may iba pang tanong, mag-email sa ghop@gsis.gov.ph.