Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Frequently Asked Questions on the Cash Benefit

1. Ano ang Cash Benefit?
 

Ang Cash Benefit ay amount na ipinamamahagi ng GSIS taun-taon sa mga aktibong miyembro o policyholders ng life insurance plan bilang share nila sa kinita ng Social Insurance Fund (SIF).

Ang SIF ay galing sa lahat ng kontribusyon ng mga miyembro, kasama ang mga kinita at tinubo ng pondo sa investments ng GSIS. Ang pondo ring ito ang ipinantutustos ng GSIS sa iba pang benepisyong ibinibigay sa mga miyembro.

Mas kilala ng mga miyembro ang Cash Benefit bilang dividend.

2. Saan nakasalalay ang amount ng Cash Benefit na tatanggapin ng mga miyembro?
 

Nakasalalay ang ibinibigay na Cash Benefit sa financial performance ng GSIS. Kung malaki ang net income, malaki rin ang maipamamahaging Cash Benefit sa mga miyembro.

3. Bakit mas malaki ang amount ng Cash Benefit noong isang taon?
 

Mas malaki ang Cash Benefit noong isang taon dahil mas mataas ang net income ng GSIS noong 2014 kaysa noong 2015. Noong 2014, P140 bilyon ang net income ng GSIS, samantalang Php47 bilyon lamang noong 2015. Ito ang dahilan kung bakit Php185 milyon ang idineklarang total amount ng Cash Benefit para sa compulsory life insurance policyholders sa taong 2015, kumpara sa Php848 milyon noong 2014.

4. Bakit hindi malaki ang kinita ng GSIS noong 2015?
 

Hindi malaki ang kinita ng GSIS noong 2015 dahil sa hindi magandang performance ng stock market sa bansa – bumaba ang value ng stocks at bond, at ang halaga ng piso. Dahil dito, naapektuhan ang kita ng GSIS sa investments nito. Gayunman, kapag gumanda na ang takbo ng stock market, maaaring tumaas na muli ang Cash Benefit ng mga miyembro sa susunod na taon.

5. Kung hindi malaki ang kinita ng GSIS noong 2015, nangangahulugan bang hindi na matatag ang GSIS?
 

Hindi apektado ng mababang kinita ng GSIS noong 2015 ang kabuuang pondo nito. Sa katunayan, tumaas pa ang kabuuang assets ng GSIS sa Php958.5 bilyon, kumpara sa Php907.2 bilyon noong 2014. As of October 31, 2016, umabot na ito sa mahigit Php1 trilyon at halos Php80 bilyon na ang net income nito. Dahil nananatiling matatag ang GSIS, nakatitiyak ang mga miyembrong pinaglilingkuran ng GSIS na matutugunan ang lahat ng benepisyong karapat-dapat nilang tanggapin sa mahabang panahon pang darating.

6. Kailan makukuha ng mga miyembro ang Cash Benefit?
 

Nagsimula nang i-credit ang Cash Benefit sa eCard o UMID card account ng mga miyembro noong January 6, 2017. By batch o cluster ang ginagawang pagke-credit nito upang mapanatili ang maayos na withdrawals sa bangko.

7. Sinu-sino ang kwalipikadong tumanggap ng Cash Benefit?
 

Kwalipikadong tumanggap ng Cash Benefit ang miyembrong may active insurance policy na in effect nang isang taon o higit pa.

Kwalipikado rin ang empleyado ng ahensyang suspendido ng GSIS.

Proportionate Cash Benefit naman ang tatanggapin ng miyembrong nag-mature ang policy noong 2015.

8. Sinu-sino ang hindi kwalipikadong tumangap ng Cash Benefit?
 

Hindi kwalipikadong tumangap ng Cash Benefit ang miyembro kung ang kanyang insurance policy ay nag-lapse noong 2015, o na-terminate dahil sa pagkamatay, pagreretiro, o pag-alis sa serbisyo.

Hindi rin tatanggap ng Cash Benefit ang miyembro kung hindi siya nakakabayad ng kanyang primang kontribusyon sa GSIS o ng salary at consolidated loan nang isang taon o higit pa.

9. Kung hindi nakatanggap ng Cash Benefit ang miyembro pero qualified naman ayon sa requirements, maaari bang mag-request upang matanggap niya ang Cash Benefit?
 

Oo, maaaring mag-request ang miyembro gamit ang Members’ Request Form (MRF), na pwedeng i-download sa GSIS website – www.gsis.gov.ph.

10. Saan pwedeng magtanong tungkol sa Cash Benefit?
 

Maaaring tawagan ang GSIS contact center sa 847-4747 o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS.